วัฒนธรรมน่าหลงใหล วิถีปกาเกอะญอ

วัฒนธรรมน่าหลงใหล วิถีปกาเกอะญอ

สถานที่ หมุนเวียนจัดในอำเภอบ้านโฮ่ง  อำเภอลี้   อำเภอทุ่งหัวช้าง   และอำเภอแม่ทา   จังหวัดลำพูน จัดในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

PHOT0196.JPG
PHOT0196.JPG

งานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่ากะเหรี่ยง  หรือ  สืบสานวัฒนธรรมวิถีปกากะญอ  จัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าปกากะญอ  หรือเผ่ากะเหรี่ยงให้คงอยู่สืบไป  กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมี4 ประเภท  ได้แก่  กะเหรี่ยงสะกอ  กะเหรี่ยงโปร์  กะเหรี่ยงบเว  และกะเหรี่ยงปะโอ  อาศัยอยู่ใน 4 อำเภอ  คือ  อำเภอบ้านโฮ่ง  อำเภอลี้  อำเภอทุ่งหัวช้าง  และอำเภอแม่ทา   เป็นชนเผ่าที่บอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมานับร้อยนับพันเรื่องเรียงร้อยเก็บไว้ในแนวของนิทานอาจจะไม่ใช่หลักฐานที่แน่ชัด  แต่ก็พยายามที่จะเล่าสืบทอดให้ลูกหลานได้รู้ถึงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมของตนเอง  แต่ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคแห่งโลกไร้พรมแดน  กระแสทางวัฒนธรรมคนพื้นเมืองได้แพร่หลายเข้ามายังชนเผ่ากะเหรี่ยง    ทำให้ชนเผ่ากะเหรี่ยงได้ซึมซับวัฒนธรรมต่างๆทำให้วิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยงเริ่มเปลี่ยนไป   ประเพณีการแต่งกายและวัฒนธรรมดั้งเดิมเริ่มสูญหาย  ภาษาพูดเริ่มเปลี่ยนไป  เด็กและเยาวชนเริ่มไม่รู้จักวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ดังนั้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ต่อไปและรักษาวัฒนธรรม   ประเพณีอันทรงคุณค่าของชนเผ่ากะเหรี่ยงไว้มิให้สูญหาย   ทางจังหวัดลำพูน จัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่ากะเหรี่ยง   สืบสานวัฒนธรรมวิถีปกากะญอขึ้นเป็นประจำทุกปี   ภายในงานได้จัดซุ้มนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทางอดีตและปัจจุบัน   การแสดงวิถีชีวิตการ แต่งกาย  การทอผ้า  การทำอาหารและการเลือกซื้อสินค้า OTOP และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

หากใครที่อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ วิถีปกากะญอ  เราแนะนำให้มาที่นี้เลย รับรอง เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขอความกรุณาทุกท่านช่วยรักษาขนบธรรมเนียม  อะไรที่เป็นข้อห้าม กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามก็อย่าไปละเมิด เพราะนั้นเท่ากับว่าคุณกำลังไม่ให้เกียรติ สถานที่  ยังไงก็ช่วยๆกันอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของสถานที่นั้นๆกันด้วย  เพราะจะได้อยู่ ให้เราได้ไปเที่ยวเมื่อเหนื่อยล้าและพักผ่อนให้หายชื่นใจกันไปได้อีกนานๆ

หันมาเที่ยวไทย จับจ่ายใช้สอย รับรองว่าในประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากที่คุณยังไม่ได้ไปสัมผัส รับรองเลยว่าสวยงามตระการตาไม่แพ้ต่างประเทศแน่นอน ราคาก็ไม่ค่อยแพงมาก และที่สำคัญเมื่อไปแล้วก็อย่าลืมซื้อของฝากของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพที่สุจริตและมีเพียงน้อยนิดมากๆในปัจจุบัน อ๋อ แล้วอย่าลืมถ่ายรูปกลับมาอวดคนรอบข้างกันด้วยนะคะ